KYOCERA Hizmet Ödülü Yarışması 2019 - Kurallar ve Talimatlar
KYOCERA EMEA Hizmet Ödülü, yetkili KYOCERA ortaklarının servis teknisyenleri için KYOCERA Document Solutions Europe B.V. ("KDE") tarafından düzenlenen bir yarışmadır. Hem çevrimiçi hem de sınav salonunda yapılan ve titizlikle hazırlanmış olan testlerin sonucunda, kazanan en iyi servis teknisyenlerinin Japonya'daki KYOCERA'ya ve Vietnam / Çin'deki bir üretim alanına seyahati ödül olarak belirlenmiştir.

2019 Hizmet Ödülü Yarışması ("Yarışma") aşağıdaki ülkelerde düzenlenecektir:
KDCH, KDIT, KDUK, KDDE, KDAT, KDES, KDFR, KDNL, KDZA, KDCZ, KDTR ve KDRU.


UYGUN ADAYLAR
Uygun Adaylar, (“Adaylar”) son iki yıl içerisinde (2016-2018) Temel Eğitim veya Ek Eğitimleri tamamlamış olan, bir KDE ve/veya KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Satış Şirketi ("KDEU-SC" olarak anılacaktır.) sözleşme ortağı teknisyenleridir.

KDE/KDEU-SC çalışanları, Bayi Yöneticileri (teknik becerilere sahip olan, ancak artık bir teknisyen olarak görev almayan çalışanlar), Eğitmenler veya Eğitmenin Eğitimi Programının katılımcıları Yarışmadan hariç tutulmaktadır:
Son üç yıl içerisindeki tüm Avrupa Yarışma finalistleri de hariç tutulmaktadır.


KDE başvuruları reddetme ve / veya Başvuru Sahiplerini, burada belirtilmeyen iç nedenlerden dolayı Yarışma 'ya kabul etmeme hakkını saklı tutmaktadır.


KAYIT
Yarışmaya katılmadan önce Uygun Adayların online kayıt yapması gerekmektedir. Kayıt işlemi, Adayların bu Kuralları ve Koşulları okumasının ve tamamen kabul ettiğini onaylamasının ardından geçerli olacaktır.

Kayıt işleminde Adayların tüm kişisel bilgileri (adı, soyadı, adresi, şehri, e-mail adresi, telefon numarası) yer almalıdır. Eksik kayıt verileri, adayın Yarışma dışında bırakılmasıyla sonuçlanacaktır.


YARIŞMA PROSEDÜRÜ
1. Aşama: Bu, KDEU-SC tarafından Yarışmacının ülkesinde 05.04.2019 ve 15.08.2019 tarihleri arasında yürütülecek bir online sınav sistemidir.

En yüksek skoru alan Yarışmacıların (sayıya her bir KDEU-SC tarafından karar verilecektir) Yarışmanın 2. Aşamasına geçmesine izin verilecektir. Başarı bildirimi e-mail yoluyla teyit edilecektir.

Bu çoktan seçmeli testin puanlaması şu şekilde olacaktır:

En yüksek puanı alan Yarışmacılar, en yüksek puanlı Yarışmacılar grubuna girecektir. Yarışmacıların aynı puanı alması halinde, bir sonraki aşamaya geçecek olan Yarışmacı kurayla seçilecektir.

İlk aşamanın kazananları, Yarışmacının ülkesinde KDEU-SC tarafından e-maille bildirilecektir.

2. Aşama: 1. Aşamada başarılı olan Yarışmacılar, ilgili KDEU-SC tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Yarışmada yerini alacaktır. Yarışmanın bu aşamasında Yarışmacılar, teorik ve pratik testlere katılacaktır. Pratik testler, bir denetçi tarafından gözlemlenecek ve puanlandırılacaktır.
Teorik ve pratik testlerin kesin sonucu bir jüri tarafından belirlenecektir.


ÖDÜLLER
1. Aşama: Online Yarışma
Yarışmanın 1. Aşamasının ödülleri, Yarışmacının ülkesinde KDEU-SC tarafından takdim edilecektir.

2. Aşama: Ülke Yarışması
Yarışmanın 2. Aşamasının ödülleri, Yarışmacının ülkesinde KDEU-SC tarafından takdim edilecektir.

Ödüller nakde dönüştürülemez veya bir başka kişiye devredilemez.


BİLGİ GÜVENLİĞİ
Kişisel Veriler, özel olarak yarışma ile ilgili tüm faaliyetlerin hazırlanması ve yürütülmesi için işlenecektir.
Kişisel Veriler, Avrupa Veri Koruma Kanunlarının gerekliliklerine uygun olarak işlenecektir.
Yarışma kayıt işleminin bir parçası olarak sizin tarafınızdan sağlanan kişisel verilere ek olarak, yarışma esnasında, test puanları ve sıralamaları gibi daha kişisel bilgiler doğar. KDE, bu yarışmanın yürütülmesi, ödül verilmesi, nihai ödül töreni ve bu yarışmanın devamlı iyileştirme süreci için bu verileri Avrupa'daki yan kuruluşları ve üçüncü şahıslara aktaracaktır.
Kişisel Verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanma ve bize nasıl başvuracağınız hakkında daha fazla bilgi, resmi KDE Web Sayfası üzerindeki resmi KYOCERA Gizlilik Beyanı ile sağlanmaktadır


ÖNEMLİ
Her Yarışmacı sadece bir kez kayıt olabilir.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., herhangi bir gerekçe göstermeksizin Yarışmanın herhangi bir aşamasının sona ermesinin ardından Yarışmayı iptal etme hakkını saklı tutar.


SORUMLULUK
KYOCERA Document Solutions Europe B.V., kasti şekilde veya ağır kusuru neticesinde meydana gelen tüm hasarlardan sorumludur.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.'nin yönetici olmayan çalışanlara ilişkin sorumluluğu, yarışma süresince kullanılan araç, gereç ve makinelere ilişkin öngörülebilir ve tipik hasarlarla sınırlıdır.

Hafif ihmal durumlarında KYOCERA Document Solutions Europe B.V.'nin sorumluluğu, görevin temel ihlaliyle ilgili yarışma süresince kullanılan araç, gereç ve makinelere ilişkin öngörülebilir ve tipik hasarlarla sınırlıdır.

Sorumluluk sınırlamaları yaşamı tehdit eden, yaralayıcı veya sağlıkla ilgili yaralanma durumları halinde geçerli olmayacaktır.


KURALLARIN İHLALİ
Yarışmacılar, aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde Yarışmadan derhal ihraç edilecektir:
Ödüllerin verilmiş olması durumunda, yukarıda belirtilenlerin tespiti halinde ödüller Yarışmacıdan geri alınacaktır.


SON HÜKÜM
Kuralların herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, Kuralların geri kalan kısmı bu durumdan etkilenmeyecektir. Böyle bir durumda taraflar, geçersiz veya uygulanamaz olan bölümü, orijinal bölümün amacını ve niyetini mümkün olan en yakın şekilde yansıtacak geçerli ve uygulanabilir bir bölümle değiştirmek üzere birlikte hareket etmekle yükümlüdür.

İşbu kural ve talimatlar bütünü, yarışma süreci, yarışma sonuçları, kazananların tespiti vb. hususlarda hukuki ya da hukuki olmayan herhangi bir şekilde başvuru, müracaat ve itiraz hakkı mevcut değildir.

İşbu kurallar ve talimatlar bütününün uygulanması, sadece Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.