KYOCERA Hizmet Ödülü Yarışması 2020 - Kurallar ve Talimatlar
KYOCERA EMEA Hizmet Ödülü, yetkili KYOCERA ortaklarının servis teknisyenleri için KYOCERA Document Solutions Europe B.V. ("KDE") tarafından düzenlenen bir yarışmadır. Hem çevrimiçi hem de sınav salonunda yapılan ve titizlikle hazırlanmış olan testlerin sonucunda, kazanan en iyi servis teknisyenlerinin Japonya'daki KYOCERA'ya ve Vietnam / Çin'deki bir üretim alanına seyahati ödül olarak belirlenmiştir.

2020 Hizmet Ödülü Yarışması ("Yarışma") aşağıdaki ülkelerde düzenlenecektir:
KDCH, KDDE, KDAT, KDES, KDFR, KDNL, KDZA, KDTR ve KDRU


UYGUN ADAYLAR
Uygun Adaylar, (“Adaylar”) son iki yıl içerisinde (2017-2019) Temel Eğitim veya Ek Eğitimleri tamamlamış olan, bir KDE ve/veya KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Satış Şirketi ("KDEU-SC" olarak anılacaktır.) sözleşme ortağı teknisyenleridir.

KDE/KDEU-SC çalışanları, Bayi Yöneticileri (teknik becerilere sahip olan, ancak artık bir teknisyen olarak görev almayan çalışanlar), Eğitmenler veya Eğitmenin Eğitimi Programının katılımcıları Yarışmadan hariç tutulmaktadır:
Son üç yıl içerisindeki tüm Avrupa Yarışma finalistleri de hariç tutulmaktadır.


KDE başvuruları reddetme ve / veya Başvuru Sahiplerini, burada belirtilmeyen iç nedenlerden dolayı Yarışma 'ya kabul etmeme hakkını saklı tutmaktadır.


KAYIT
Yarışmaya katılmadan önce Uygun Adayların online kayıt yapması gerekmektedir. Kayıt işlemi, Adayların bu Kuralları ve Koşulları okumasının ve tamamen kabul ettiğini onaylamasının ardından geçerli olacaktır.

Kayıt işleminde Adayların tüm kişisel bilgileri (adı, soyadı, adresi, şehri, e-mail adresi, telefon numarası) yer almalıdır. Eksik kayıt verileri, adayın Yarışma dışında bırakılmasıyla sonuçlanacaktır.


YARIŞMA PROSEDÜRÜ
1. Aşama: Bu, KDEU-SC tarafından Yarışmacının ülkesinde 10.04.2020 ve 14.08.2020. tarihleri arasında yürütülecek bir online sınav sistemidir.

En yüksek skoru alan Yarışmacıların (sayıya her bir KDEU-SC tarafından karar verilecektir) Yarışmanın 2. Aşamasına geçmesine izin verilecektir. Başarı bildirimi e-mail yoluyla teyit edilecektir.

Bu çoktan seçmeli testin puanlaması şu şekilde olacaktır:

En yüksek puanı alan Yarışmacılar, en yüksek puanlı Yarışmacılar grubuna girecektir. Yarışmacıların aynı puanı alması halinde, bir sonraki aşamaya geçecek olan Yarışmacı kurayla seçilecektir.

İlk aşamanın kazananları, Yarışmacının ülkesinde KDEU-SC tarafından e-maille bildirilecektir.

2. Aşama: 1. Aşamada başarılı olan Yarışmacılar, ilgili KDEU-SC tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Yarışmada yerini alacaktır. Yarışmanın bu aşamasında Yarışmacılar, teorik ve pratik testlere katılacaktır. Pratik testler, bir denetçi tarafından gözlemlenecek ve puanlandırılacaktır.
Teorik ve pratik testlerin kesin sonucu bir jüri tarafından belirlenecektir.


ÖDÜLLER
1. Aşama: Online Yarışma
Yarışmanın 1. Aşamasının ödülleri, Yarışmacının ülkesinde KDEU-SC tarafından takdim edilecektir.

2. Aşama: Ülke Yarışması
Yarışmanın 2. Aşamasının ödülleri, Yarışmacının ülkesinde KDEU-SC tarafından takdim edilecektir.

Ödüller nakde dönüştürülemez veya bir başka kişiye devredilemez.


BİLGİ GÜVENLİĞİ
KDE, kullanıcı gizliliğine kendini adamıştır. Kişisel Veriler sadece Müsabaka ile ilgili tüm faaliyetlerin hazırlanması ve yürütülmesi için işlenecektir. Kişisel Veriler, AB Veri Koruma Yasası ve KDE'nin BT güvenliği ve gizlilik kurallarına uygun olarak işlenecektir.

KDE veri denetleyicisidir ve Hizmet Ödülü organizasyon ekibi kişisel verilerin işlenmesinden sorumludur. Yalnızca özel KYOCERA personeli verilerinize erişebilir.

KDE hangi bilgileri ve hangi amaçla toplar ve işler?
1. Rekabet, iletişim ve organizasyon amaçları için kayıt:
Adı, soyadı, uyruğu, iş unvanı, şirket adı, iletişim bilgileri (e-posta adresi, iş telefonu numarası), yemek tercihleri (alerji ve intoleranslarla birlikte).
Bazı durumlarda davet mektubu için Visa bilgilerini isteriz.
2. Ödül verilmesi, Japonya ve Vietnam / Çin'e bir gezi kazanması durumunda seyahat düzenlemesi:
Gönüllü olarak sağlandıysa ev adresi ve özel telefon numarası.
3. Yarışmanın yürütülmesi, ödül verilmesi, son ödül töreni, bu Yarışmanın sürekli iyileştirme süreci:
Test puanları ve sıralamaları, isim, soyadı, uyruk, iş unvanı, şirket adı, iletişim bilgileri (e-posta adresi, işletme telefon numarası)

KDE bu verileri diğer taraflarla ve hangi amaçla paylaşıyor?
Bu veriler, Yarışma, ödül verme, son ödül töreni ve bu Yarışma için sürekli iyileştirme süreci yürütmek amacıyla Avrupa'daki KDE'nin yan kuruluşları ve üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Üçüncü taraflar arasında seyahat düzenlemeleri için seyahat acenteleri, seyahat düzenlemesi için KDEU-SC sözleşme ortağı (satıcı) ve Japonya'daki KYOCERA Genel Merkezi bulunmaktadır. Verilerin tüm alıcıları AB Veri Koruma Yasası uyarınca veri işleme anlaşmalarına tabidir.

KDE verileri ne kadar süreyle saklıyor?
KDE, Müsabakanın planlanması ve gerçekleştirilmesi ile daha sonraki ödül törenleri ve seyahat hediyeleri için verileri saklamaktadır. Kullanıcı istatistikleri ve yarışma için uygunluğun doğrulanması gibi KDE'nin meşru menfaatleri için artık gerekli olmayan veriler üç aylık bir süre içinde silinecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak
Kişisel veriler sizin izniniz doğrultusunda KDE tarafından toplanır ve işlenir. Onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çektikten sonra kişisel verileriniz artık işlenmeyecek, ancak önceki işlemler yasal olmaya devam edecektir.

Haklarınız nelerdir ve bunları nasıl kullanabilirsiniz?
Kişisel verilerinize erişme ve bunları düzeltme, verilerinizin işlenmesini kısıtlama ve belirli koşullar altında verilerinizin silinmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Haklarınızı resmi KDE web sayfasına girerek haklarınızı kullanabilirsiniz: https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/tr/footer/data-request.html

Başka sorularınız varsa, datenschutz@deu.kyocera.com adresinden KDE BOG Veri Koruma Görevlisi ile de iletişime geçebilirsiniz.


ÖNEMLİ
Her Yarışmacı sadece bir kez kayıt olabilir.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., herhangi bir gerekçe göstermeksizin Yarışmanın herhangi bir aşamasının sona ermesinin ardından Yarışmayı iptal etme hakkını saklı tutar.


SORUMLULUK
KYOCERA Document Solutions Europe B.V., kasti şekilde veya ağır kusuru neticesinde meydana gelen tüm hasarlardan sorumludur.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.'nin yönetici olmayan çalışanlara ilişkin sorumluluğu, yarışma süresince kullanılan araç, gereç ve makinelere ilişkin öngörülebilir ve tipik hasarlarla sınırlıdır.

Hafif ihmal durumlarında KYOCERA Document Solutions Europe B.V.'nin sorumluluğu, görevin temel ihlaliyle ilgili yarışma süresince kullanılan araç, gereç ve makinelere ilişkin öngörülebilir ve tipik hasarlarla sınırlıdır.

Sorumluluk sınırlamaları yaşamı tehdit eden, yaralayıcı veya sağlıkla ilgili yaralanma durumları halinde geçerli olmayacaktır.


KURALLARIN İHLALİ
Yarışmacılar, aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde Yarışmadan derhal ihraç edilecektir:
Ödüllerin verilmiş olması durumunda, yukarıda belirtilenlerin tespiti halinde ödüller Yarışmacıdan geri alınacaktır.


SON HÜKÜM
Kuralların herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, Kuralların geri kalan kısmı bu durumdan etkilenmeyecektir. Böyle bir durumda taraflar, geçersiz veya uygulanamaz olan bölümü, orijinal bölümün amacını ve niyetini mümkün olan en yakın şekilde yansıtacak geçerli ve uygulanabilir bir bölümle değiştirmek üzere birlikte hareket etmekle yükümlüdür.

İşbu kural ve talimatlar bütünü, yarışma süreci, yarışma sonuçları, kazananların tespiti vb. hususlarda hukuki ya da hukuki olmayan herhangi bir şekilde başvuru, müracaat ve itiraz hakkı mevcut değildir.

İşbu kurallar ve talimatlar bütününün uygulanması, sadece Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.